Mijn naam is Tanja Geutskens en ik ben de vertrouwenspersoon binnen ROVOC. Ik volleybal al meer dan 25 jaar, waarvan de afgelopen 10 jaar met veel plezier bij ROVOC. Ik werk als zelfstandig trainer en coach en begeleid en help daarbij mensen en teams op het gebied van communicatie, teamsamenwerking en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben aangesteld voor leden, ouders en vrijwilligers van ROVOC. Je mag contact met me opnemen als je je ergens zorgen over maakt.

 

Ik zal hieronder kort uitleggen wat een vertrouwenspersoon doet en wat ik voor je kan betekenen. Een vertrouwenspersoon helpt bij ongewenst gedrag binnen een vereniging en heeft een ondersteunende taak naar de (hulp)vragers. In de ideale wereld bestaan er geen problemen, doet iedereen wat hij/zij moet doen en heeft niemand last van de ander. De realiteit is helaas anders. Ongewenste omgangsvormen komen af en toe voor. Bij ongewenst gedrag kun je denken aan:

  • seksuele intimidatie
  • pesten
  • agressie en geweld
  • discriminatie

Het mooiste zou zijn als iemand meteen wordt aangesproken op zijn/haar gedrag als dit als ongewenst wordt ervaren. In de praktijk is dit niet altijd even gemakkelijk. Ook kan het lastig zijn als degene waarvan het gedrag als ongewenst wordt ervaren bijvoorbeeld een ouder of een trainer is. Een vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor leden, ouders of vrijwilligers die te maken hebben met ongewenst gedrag. Een vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en doet niets zonder eerst te overleggen met jou wat de beste oplossing is. Een vertrouwenspersoon vertelt niets door en heeft geheimhoudingsplicht.

De belangrijkste taken van een vertrouwenspersoon zijn:

  • Luisteren, eerste opvang bieden en hulp en advies geven aan hulpvrager over ongewenst gedrag.
  • Ondersteuning bieden en advies geven met het reageren op en omgaan met bepaald gedrag.
  • In samenspraak met de hulpvrager bepalen wat de beste stap is om te nemen.
  • Bemiddelen tussen personen of teams. (indien gewenst)
  • Bewaken van het juiste verloop van de afhandeling van een klacht en de gemaakte afspraken.
  • Indien mogelijk preventief te werk gaan. (signaleren, voorlichting geven)

Je kunt me op de volgende manieren bereiken: Telefoon: 0621 663883 of mailen via tgeutskens@kpnmail.nl

Groeten, Tanja Geutskens